ด้านหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น

一面 แปลว่า
(一面 อ่านว่า いちめん[ichi men])

ด้านหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น 一面

ตัวอย่างประโยค 一面 ภาษาญี่ปุ่น

一面はあなた達ですわね
一面から言えば
また 一面を飾ったようね
アメリカンドリームの一面は 階級流動性だ

ใส่ความเห็น