อาลัย(คนตาย) ภาษาญี่ปุ่น

悼む แปลว่า
(悼む อ่านว่า いたむ[itamu])

อาลัย(คนตาย) ภาษาญี่ปุ่น 悼む

ตัวอย่างประโยค 悼む ภาษาญี่ปุ่น

彼の死を悼む人間が これで一人もいない
ボロミアの死を 悼む時間はいくらでもある
♪ 失くした愛を 黙して悼む… ♪
一人の時に 父を悼むわ ボンドさん

ใส่ความเห็น