ซากปรักหักพัง ซากโบราณสถาน ภาษาญี่ปุ่น

遺跡 แปลว่า
(遺跡 อ่านว่า いせき[i seki])

ซากปรักหักพัง ซากโบราณสถาน ภาษาญี่ปุ่น 遺跡

ตัวอย่างประโยค 遺跡 ภาษาญี่ปุ่น

トロン・ダナディ遺跡の残骸です 我々の世界との”境目”に建てられたと
クソッタレな遺跡だぜ!
ワシントンにある聖トリリアンの秘密の 遺跡からだった 彼の名前はその碑文に由来する
動物 遺跡 あらゆる種類の物です

ใส่ความเห็น