เมืองอิสตันบูล ภาษาญี่ปุ่น

イスタンブール แปลว่า
(イスタンブール อ่านว่า いすたんぶーる[i sutan bu ̄ru])

เมืองอิสตันบูล ภาษาญี่ปุ่น イスタンブール

ตัวอย่างประโยค イスタンブール ภาษาญี่ปุ่น

チベットからイスタンブールの あらゆる僧侶に祝福され!
イスタンブールへ派遣した
イスタンブールで仲間を 殺した奴だ
パリやイスタンブール

ใส่ความเห็น