ความต้องการ ภาษาญี่ปุ่น

意向 แปลว่า
(意向 อ่านว่า いこう[ikou])

ความต้องการ ภาษาญี่ปุ่น 意向

ตัวอย่างประโยค 意向 ภาษาญี่ปุ่น

保護者は魔法省の意向を支持
早期退職 俺の意向ではない
我々の意向
コーチの意向

ใส่ความเห็น