ทำให้โกรธ ภาษาญี่ปุ่น

怒らせる แปลว่า
(怒らせる อ่านว่า いからせる[ikaraseru])

ทำให้โกรธ ภาษาญี่ปุ่น 怒らせる

ตัวอย่างประโยค 怒らせる ภาษาญี่ปุ่น

精霊を怒らせるんじゃない
人を怒らせるには
怒らせるつもりも無い
そうやってまた怒らせる

ใส่ความเห็น