การท่องจำ ภาษาญี่ปุ่น

暗記 แปลว่า
(暗記 อ่านว่า あんき[anki])

การท่องจำ ภาษาญี่ปุ่น 暗記

ตัวอย่างประโยค 暗記 ภาษาญี่ปุ่น

入試の前だけど 暗記で 歌えるようにしておくのよ
暗記で?
暗記
歌を暗記してた

ใส่ความเห็น