เมืองอัมสเตอร์ดัม ภาษาญี่ปุ่น

アムステルダム แปลว่า
(アムステルダム อ่านว่า あむすてるだむ[amu suteruda mu])

เมืองอัมสเตอร์ดัม ภาษาญี่ปุ่น アムステルダム

ตัวอย่างประโยค アムステルダム ภาษาญี่ปุ่น

アムステルダム 10日で帰るわ
彼女はアムステルダムに行く 10日で戻るって
アムステルダム
アムステルダムで 合法なのは何だ?

ใส่ความเห็น