ไฟเขียว(สัญญาณจราจร) ภาษาญี่ปุ่น

青信号 แปลว่า
(青信号 อ่านว่า あおしんごう[aoshi n gou])

ไฟเขียว(สัญญาณจราจร) ภาษาญี่ปุ่น 青信号

ตัวอย่างประโยค 青信号 ภาษาญี่ปุ่น

ジャンプの直後に パガーノさんは青信号になった
パガーノさんは青信号
ジャンプの前にパガーノさんは 青信号になったってこと?
ボード上の名前すべてを 青信号に変えれる

ใส่ความเห็น