การเข้ากันได้ การถูกชะตากัน ภาษาญี่ปุ่น

相性 แปลว่า
(相性 อ่านว่า あいしょう[aishō])

การเข้ากันได้ การถูกชะตากัน ภาษาญี่ปุ่น 相性

ตัวอย่างประโยค 相性 ภาษาญี่ปุ่น

よほどに相性が およろしいのでしょう。
相性の悪さは明白でー
世界中が反対しても ひどい相性だったと言うよ
そうね 相性ばっちり

ใส่ความเห็น