ผ่า ทำแตก หาร ภาษาญี่ปุ่น

割る แปลว่า
(割る อ่านว่า わる[waru])

ผ่า ทำแตก หาร ภาษาญี่ปุ่น 割る

ตัวอย่างประโยค 割る ภาษาญี่ปุ่น

背後からの一撃で 頭を割る… それが ホロウ退治のセオリーだ。
ビルディノブが中央を割る
いいか 5秒後に ウエーターが皿を割る
私の車を貸せば ガラスは割る
卵を割る

ใส่ความเห็น