การอินเทอรัพท์ (คอมพิวเตอร์) การขัดจังหวะ ภาษาญี่ปุ่น

割り込み แปลว่า
(割り込み อ่านว่า わりこみ[warikomi])

การอินเทอรัพท์ (คอมพิวเตอร์) การขัดจังหวะ ภาษาญี่ปุ่น 割り込み

ตัวอย่างประโยค 割り込み ภาษาญี่ปุ่น

待てよ 白なまず 割り込みはマズイぜ
割り込みばかりするとは悪い療法家だな アンタの仕事は聞く事だろう
車椅子の人間は 人の話に割り込みばかりするのか?
2度とするな ああ、割り込みは…
お互い勝手に 割り込み合うより

ใส่ความเห็น