เสียงหัวเราะ ภาษาญี่ปุ่น

笑い声 แปลว่า
(笑い声 อ่านว่า わらいごえ[warai go e])

เสียงหัวเราะ ภาษาญี่ปุ่น 笑い声

ตัวอย่างประโยค 笑い声 ภาษาญี่ปุ่น

(グランドフィッシャーの笑い声)
(子供たちの笑い声)
(笑い声)
笑い声
(卑留呼の笑い声

ใส่ความเห็น