สหภาพแรงงาน ภาษาญี่ปุ่น

労組 แปลว่า
(労組 อ่านว่า ろうそ[ro uso])

สหภาพแรงงาน ภาษาญี่ปุ่น 労組

ตัวอย่างประโยค 労組 ภาษาญี่ปุ่น

団結の権利… 労組の事ですが
だから 彼は労組幹部やその周辺に 「私を強制してくれ」と漏らしたのです
さらにマッカーシズムが 労組攻撃の企業側プロパガンダとして使われました
現在 民間労働者で労組を持つのは7%に満たない
[白線: 民間の労組組織率]

ใส่ความเห็น