สลิปใบเสร็จรับเงิน ภาษาญี่ปุ่น

レシート แปลว่า
(レシート อ่านว่า れしーと[reshi ̄ to])

สลิปใบเสร็จรับเงิน ภาษาญี่ปุ่น レシート

ตัวอย่างประโยค レシート ภาษาญี่ปุ่น

ヤツなら見つけ出します レシートはとってあるか?
レシートなんかとっておかないだろ そこが面白い
書類 レシート類は? 無い
レシート
レシートは だめだ

ใส่ความเห็น