ทางจิตวิญญาณ ภาษาญี่ปุ่น

霊的 แปลว่า
(霊的 อ่านว่า れいてき[reite ki])

ทางจิตวิญญาณ ภาษาญี่ปุ่น 霊的

ตัวอย่างประโยค 霊的 ภาษาญี่ปุ่น

アイツは より 霊的濃度の 高い魂を 求めている。
さっきのヤツは オレやアンタみたいな 霊的濃度の高い魂を狙ってくる!
それが見えた人間… つまり 霊的濃度の高い魂を持った→
霊魂が見えるほど 霊的能力が高かったのなら→
最高だよ ときどき心霊的な病気になるけど

ใส่ความเห็น