ทั้งสองคน ทั้งคู่ ภาษาญี่ปุ่น

両者 แปลว่า
(両者 อ่านว่า りょうしゃ[ryō sha])

ทั้งสองคน ทั้งคู่ ภาษาญี่ปุ่น 両者

ตัวอย่างประโยค 両者 ภาษาญี่ปุ่น

血液型や大きさの問題がある 両者の抗原型が一致しないと拒絶反応が・・
両者は互角なれど―
両者の長所を引き出す 組み合わせだった
我々は 両者とも有罪です
両者の間で死闘が始まる音が 聞こえてきた

ใส่ความเห็น