สรวงสวรรค์ ภาษาญี่ปุ่น

楽園 แปลว่า
(楽園 อ่านว่า らくえん[ra kuen])

สรวงสวรรค์ ภาษาญี่ปุ่น 楽園

ตัวอย่างประโยค 楽園 ภาษาญี่ปุ่น

彼女も出来ない野郎どもの楽園をだ
楽園はどこだ?
これは本当に楽園ですね!
楽園を壊してでも 「イヴ」を復元する
ああ ここは恋人達には 楽園だからね

ใส่ความเห็น