การเตือนล่วงหน้า การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาษาญี่ปุ่น

予告 แปลว่า
(予告 อ่านว่า よこく[yo koku])

การเตือนล่วงหน้า การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาษาญี่ปุ่น 予告

ตัวอย่างประโยค 予告 ภาษาญี่ปุ่น

予告
自分が本物のキラであると 証明する予告殺人
予告だ…
電車に爆破予告があって
予告無しの訪問だ

ใส่ความเห็น