ข้ามฟาก ตัดข้าม ภาษาญี่ปุ่น

横切る แปลว่า
(横切る อ่านว่า よこぎる[yokogiru])

ข้ามฟาก ตัดข้าม ภาษาญี่ปุ่น 横切る

ตัวอย่างประโยค 横切る ภาษาญี่ปุ่น

公園を横切る
目立たぬように ここを横切る 質問は?
すべての星を横切る
染みを低く横切る
スプートニクが空を横切ると 知った時よ

ใส่ความเห็น