ความประสงค์ การร้องขอ ข้อเรียกร้อง ภาษาญี่ปุ่น

要望 แปลว่า
(要望 อ่านว่า ようぼう[yō bō])

ความประสงค์ การร้องขอ ข้อเรียกร้อง ภาษาญี่ปุ่น 要望

ตัวอย่างประโยค 要望 ภาษาญี่ปุ่น

キラに要望を伝える立場に なった方がいいと思うんだ
議長の要望で━
要望の資料です
ファニーメイ(連邦住宅抵当公庫)と フレディーマック(連邦住宅金融抵当金庫)は 追加の30億ドルの資金を要望し…
貴方達だけで入れと 要望されています

ใส่ความเห็น