ปฏิกิริยาทางโพสิตีฟ นิสัยร่าเริง ภาษาญี่ปุ่น

陽性 แปลว่า
(陽性 อ่านว่า ようせい[yōsei])

ปฏิกิริยาทางโพสิตีฟ นิสัยร่าเริง ภาษาญี่ปุ่น 陽性

ตัวอย่างประโยค 陽性 ภาษาญี่ปุ่น

彼はB 陽性です とても珍しい血液型なので 迅速な登録が必要です
オレもマイクもB陽性で 組織型も一緒だ
陽性です
ミッチもB陽性
陽性、マイク・アークバルド・・

ใส่ความเห็น