บุคลากรที่จำเป็น(สำหรับการใดการหนึ่ง) ภาษาญี่ปุ่น

要員 แปลว่า
(要員 อ่านว่า よういん[yō in])

บุคลากรที่จำเป็น(สำหรับการใดการหนึ่ง) ภาษาญี่ปุ่น 要員

ตัวอย่างประโยค 要員 ภาษาญี่ปุ่น

ともかく もうジャンプ要員じゃない
お前は特別要員
最後の要員の乗船を報告
”ハッキリしません 要員が戻ってきます”
要員交代の件で どこで?

ใส่ความเห็น