หน่วยของค่าเงินยูโร ภาษาญี่ปุ่น

ユーロ แปลว่า
(ユーロ อ่านว่า ゆーろ[yu ̄ ro])

หน่วยของค่าเงินยูโร ภาษาญี่ปุ่น ユーロ

ตัวอย่างประโยค ユーロ ภาษาญี่ปุ่น

20 g 400 ユーロ お袋の形見だぜ!
レベルが違う ユーロステップは通用しない
70年代のユーロポップを 彼は全て知っていた
4000ユーロで落札
一箱が10ユーロです 全部で…

ใส่ความเห็น