การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

輸入 แปลว่า
(輸入 อ่านว่า ゆにゅう[yu ni ~yuu])

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 輸入

ตัวอย่างประโยค 輸入 ภาษาญี่ปุ่น

肉の間に入れて 輸入してるんだ
機械類の輸入は難しかったよ
300台とか ハンガリーに 輸入できる台数が決まってたんだ
農産物輸入に違反してるんだぞ つまらん
石油の輸入を コントロールできるのに

ใส่ความเห็น