(คน)มีอนาคต ภาษาญี่ปุ่น

有望 แปลว่า
(有望 อ่านว่า ゆうぼう[yū bō])

(คน)มีอนาคต ภาษาญี่ปุ่น 有望

ตัวอย่างประโยค 有望 ภาษาญี่ปุ่น

有望な事業だよ
“将来有望な選手である あなたを―”
有望です
有望だな
有望な商機 だと

ใส่ความเห็น