ความปรองดอง การหลอมรวมกัน ภาษาญี่ปุ่น

融合 แปลว่า
(融合 อ่านว่า ゆうごう[yū gou])

ความปรองดอง การหลอมรวมกัน ภาษาญี่ปุ่น 融合

ตัวอย่างประโยค 融合 ภาษาญี่ปุ่น

何年も 我々は “血統”を融合させようとしてきた
彼の血液は我々の種の 完璧な融合を示した
…マイケルの血に融合させるつもりだ….
黒人とアラブの融合
ロケット工学とバレーの 融合(船外活動) を

ใส่ความเห็น