สารอินทรีย์ ภาษาญี่ปุ่น

有機 แปลว่า
(有機 อ่านว่า ゆうき[yūki])

สารอินทรีย์ ภาษาญี่ปุ่น 有機

ตัวอย่างประโยค 有機 ภาษาญี่ปุ่น

有機物を 採掘してきた
石は全ての 有機体に反応する
そこには氷を食べる 別の有機体が
どうして? 有機素材だよ?
有機体だ

ใส่ความเห็น