หนุ่มสาว ภาษาญี่ปุ่น

ヤング แปลว่า
(ヤング อ่านว่า やんぐ[yan gu])

หนุ่มสาว ภาษาญี่ปุ่น ヤング

ตัวอย่างประโยค ヤング ภาษาญี่ปุ่น

録音 リー センチュウ 編集 キム ヤング ハン セン ロン
預言者の息子の、ジョセフ・ヤングが先に到着した
アポロ計画で月面を 歩いたジョン・ヤングが―
Y&R見るんだ (Y&R=ヤング&レストレス、米国昼ドラマ)
話の筋が分からないもの (Y&R=ヤング&レストレス、米国昼ドラマ)

ใส่ความเห็น