ไม่ยุ่งยาก ง่าย ภาษาญี่ปุ่น

易い แปลว่า
(易い อ่านว่า やすい[yasui])

ไม่ยุ่งยาก ง่าย ภาษาญี่ปุ่น 易い
ง่ายดาย ง่าย ภาษาญี่ปุ่น 容易い
ความรู้สึกอ่อนไหว ความรู้สึกไว ภาษาญี่ปุ่น 感じ易い

ตัวอย่างประโยค 易い ภาษาญี่ปุ่น

易いことだ。
殺すのは 容易いことでござる。
…非常に容易い
ここが感じ易いんだな
年上に惹かれ易いのよ

ใส่ความเห็น