การเคลื่อนไหว ภาษาญี่ปุ่น

モーション แปลว่า
(モーション อ่านว่า もーしょん[mo ̄ shon])

การเคลื่อนไหว ภาษาญี่ปุ่น モーション
โปรโมชั่น การส่งเสริม การโฆษณา ภาษาญี่ปุ่น プロモーション
การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ภาษาญี่ปุ่น スローモーション

ตัวอย่างประโยค モーション ภาษาญี่ปุ่น

今回の ブランド品立ち上げのプロモーションに 宝石鑑定ショーを行うそうですね
全顧客が一つのプロモーションに 揃うわけではないでしょう
D主催 ブランドエモーションショー
僕 ボタンフックパターンの スローモーションできるんだ
<更に 迫力満点の モーションコミックも 要チェック>

ใส่ความเห็น