ของที่พกติดตัว ของที่มี ภาษาญี่ปุ่น

持ち物 แปลว่า
(持ち物 อ่านว่า もちもの[mochi mono])

ของที่พกติดตัว ของที่มี ภาษาญี่ปุ่น 持ち物

ตัวอย่างประโยค 持ち物 ภาษาญี่ปุ่น

到着時に持ち物検査をされたと思う
…僅かな持ち物は 処分していいわ
お前は他人の持ち物を 奪ったんだぞ
持ち物は?
スチュアート? なぜ 母さんの持ち物を?

ใส่ความเห็น