ปรนนิบัติ ดูแล ภาษาญี่ปุ่น

面倒を見る แปลว่า
(面倒を見る อ่านว่า めんどうをみる[mendō o miru])

ปรนนิบัติ ดูแล ภาษาญี่ปุ่น 面倒を見る

ตัวอย่างประโยค 面倒を見る ภาษาญี่ปุ่น

いや マディーが面倒を見る
生涯 面倒を見るって約束よ
無理なら 私が 面倒を見る
娘と別れたあと 面倒を見ると約束してくれた
それかこのままずっと 俺達が面倒を見るのか?

ใส่ความเห็น