ความเชื่องมงาย ความเชื่อที่ผิด ภาษาญี่ปุ่น

迷信 แปลว่า
(迷信 อ่านว่า めいしん[mei shin])

ความเชื่องมงาย ความเชื่อที่ผิด ภาษาญี่ปุ่น 迷信

ตัวอย่างประโยค 迷信 ภาษาญี่ปุ่น

迷信を信じ 彼はキューバへ
何を言ってるんだ そんな迷信 信じないよ
ウエイランドは迷信深くて
水兵たちは迷信深い
大喜びだ 迷信を信じてるし

ใส่ความเห็น