โง่เขลาเบาปัญญา ไม่มีความรู้ ภาษาญี่ปุ่น

無知 แปลว่า
(無知 อ่านว่า むち[muchi])

โง่เขลาเบาปัญญา ไม่มีความรู้ ภาษาญี่ปุ่น 無知

ตัวอย่างประโยค 無知 ภาษาญี่ปุ่น

あの無知なロングボトムが―
君達の無知の矯正手段として 私の机に月曜の朝までに―
彼は”無知なよそ者め…” と答えるだろう
無知なのも仕方がない 君に欠けてるものは 何だっけ?
あなた大学について無知だし 考えもおかしい

ใส่ความเห็น