(คน)เงียบๆ ไม่ช่างพูด นิ่งเงียบ ภาษาญี่ปุ่น

無口 แปลว่า
(無口 อ่านว่า むくち[muku chi])

(คน)เงียบๆ ไม่ช่างพูด นิ่งเงียบ ภาษาญี่ปุ่น 無口

ตัวอย่างประโยค 無口 ภาษาญี่ปุ่น

じゃあ この無口な東洋人を いたぶったらどうだ?
無口な東洋人に 仕事を残せばな
彼女は より無口で不機嫌になった
ダメ 飲んだら無口になる
無口になって

ใส่ความเห็น