กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ภาษาญี่ปุ่น

昔々 แปลว่า
(昔々 อ่านว่า むかしむかし[mukashi mukashi])

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ภาษาญี่ปุ่น 昔々

ตัวอย่างประโยค 昔々 ภาษาญี่ปุ่น

これは 昔々の物語
昔々の大昔
昔々あるところに
昔々
昔々俺達は若くて 仲間もいて

ใส่ความเห็น