มองออก สังเกตเห็นความแตกต่าง ดูแยกแยะ ภาษาญี่ปุ่น

見分ける แปลว่า
(見分ける อ่านว่า みわける[miwakeru])

มองออก สังเกตเห็นความแตกต่าง ดูแยกแยะ ภาษาญี่ปุ่น 見分ける

ตัวอย่างประโยค 見分ける ภาษาญี่ปุ่น

D社は 見分けるには
それが嘘かまことか どう見分ける
どうやって見分けるか 分かるものはいるか?
どうやって単数字と組数字を 見分けるんだ?
お前等が先頭だ 市民もいる 見分ける練習をしろ

ใส่ความเห็น