รัฐมินนิโซตาของอเมริกา ภาษาญี่ปุ่น

ミネソタ แปลว่า
(ミネソタ อ่านว่า みねそた[mine sota])

รัฐมินนิโซตาของอเมริกา ภาษาญี่ปุ่น ミネソタ
รัฐมินนิโซตา ของอเมริกา ภาษาญี่ปุ่น ミネソタ

ตัวอย่างประโยค ミネソタ ภาษาญี่ปุ่น

ミネソタで偽造事件が
ジェネサックは去年 ミネソタ大学で ハーブ監督のもと 活躍しました
私はミネソタ育ちよ
1990年 ミネソタ州 ホイヤー
ミネソタのジョーダンやー」

ใส่ความเห็น