ระยะทาง ครรลอง หนทาง ภาษาญี่ปุ่น

道のり แปลว่า
(道のり อ่านว่า みちのり[michi nori])

ระยะทาง ครรลอง หนทาง ภาษาญี่ปุ่น 道のり

ตัวอย่างประโยค 道のり ภาษาญี่ปุ่น

ホワイトキャッスルまでの 道のり分かります?
呉への道のりは長い 栄養をつけるのだ
300マイルもの道のりを 踏破したことは奇跡だった
300マイルの道のりを彼らは
何処にあるか捜せ きつい道のり

ใส่ความเห็น