ตัดสินใจไม่ถูก ลุ่มหลง หลง(ทาง) ภาษาญี่ปุ่น

迷う แปลว่า
(迷う อ่านว่า まよう[mayō])

ตัดสินใจไม่ถูก ลุ่มหลง หลง(ทาง) ภาษาญี่ปุ่น 迷う
บ้าเลือด ภาษาญี่ปุ่น 血迷う

ตัวอย่างประโยค 迷う ภาษาญี่ปุ่น

もう迷う
なぜ皆が迷うのか 理解できない…
おっ 何を…。 血迷うたか 無為!
何を迷うんだ? 歴史的瞬間だぞ
誰かがつまずいて、道に迷うから、

ใส่ความเห็น