กิ่งก้านสาขา ต้นขา ภาษาญี่ปุ่น

俣 แปลว่า
(俣 อ่านว่า また[mata])

กิ่งก้านสาขา ต้นขา ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 俣 ภาษาญี่ปุ่น

そういうタリバーンの連中がkだった
ムシャラフ司令官(パキスタン陸軍)は 最近の民衆ョを言い換えてる…
ろくでなしをあのkに 引き渡すべきだった
ホーマー、貴方は外にでなくちゃあ kに向き合って
俺はkの一部だ!

ใส่ความเห็น