ไม่เข้าที ไม่เหมาะ ไม่อร่อย ภาษาญี่ปุ่น

不味い แปลว่า
(不味い อ่านว่า まずい[mazui])

ไม่เข้าที ไม่เหมาะ ไม่อร่อย ภาษาญี่ปุ่น 不味い

ตัวอย่างประโยค 不味い ภาษาญี่ปุ่น

さもなくば不潔なオークを食らう・・ あんな不味い奴らを・・なあ?
まったく不味い奴らだ・・
不味いサンドイッチだった
あんな不味い奴らを・・なあ?
欲しく無いよ このお皿じゃ不味いもん

ใส่ความเห็น