สายยาง ท่อ ภาษาญี่ปุ่น

ホース แปลว่า
(ホース อ่านว่า ほーす[ho ̄ su])

สายยาง ท่อ ภาษาญี่ปุ่น ホース

ตัวอย่างประโยค ホース ภาษาญี่ปุ่น

ホースを持て
ホースでゴルフボールを 吸い込む口だ!
ホースも見つけた
ホースでガソリンを 拝借する方法を知ってれば
ホースで洗われた?

ใส่ความเห็น