ผ้าพันแพล ภาษาญี่ปุ่น

包帯 แปลว่า
(包帯 อ่านว่า ほうたい[hōtai])

ผ้าพันแพล ภาษาญี่ปุ่น 包帯

ตัวอย่างประโยค 包帯 ภาษาญี่ปุ่น

包帯の巻き具合はどう?
ヨードチンキや包帯は あるか?
包帯を交換しないと
銃弾から包帯に至るまで
私の望みは 銃弾と包帯の供給を握る事だ

ใส่ความเห็น