นิติบุคคล ภาษาญี่ปุ่น

法人 แปลว่า
(法人 อ่านว่า ほうじん[hōjin])

นิติบุคคล ภาษาญี่ปุ่น 法人
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษาญี่ปุ่น 法人

ตัวอย่างประโยค 法人 ภาษาญี่ปุ่น

フィリップ・ブレイシーで 法人関連の仕事をしてくれ
法人税はもっと高かったし
それらは徐々に 法の下で人間(人格=法人)になって行きます
法人とは 国が作り出した 法律上の虚構です
彼らは国民の権利を得る メキシコの法人の権利です

ใส่ความเห็น