การปล่อย(แสง กลิ่น)ออกมา การแผ่(รังสี) ภาษาญี่ปุ่น

放出 แปลว่า
(放出 อ่านว่า ほうしゅつ[hō shutsu])

การปล่อย(แสง กลิ่น)ออกมา การแผ่(รังสี) ภาษาญี่ปุ่น 放出

ตัวอย่างประโยค 放出 ภาษาญี่ปุ่น

先程まで 貴様の魄動の放出は 極限まで 抑え込まれていた。
闇雲に放出する事は 無いと思うけど
鉱山から彼らを解放出来ます
敵 バラスト放出
そして放出するように… 放出

ใส่ความเห็น