สิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นกัมมันตรังสี ภาษาญี่ปุ่น

放射能 แปลว่า
(放射能 อ่านว่า ほうしゃのう[hō sha nō])

สิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นกัมมันตรังสี ภาษาญี่ปุ่น 放射能

ตัวอย่างประโยค 放射能 ภาษาญี่ปุ่น

昔から放射能が強い場所は 一つしかない
放射能爆弾です
放射能の心配はない
放射能に ルミネセンス反応を起こす
放射能に 晒すことになりました

ใส่ความเห็น