การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น

砲撃 แปลว่า
(砲撃 อ่านว่า ほうげき[hō geki])

การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น 砲撃

ตัวอย่างประโยค 砲撃 ภาษาญี่ปุ่น

ドイツ軍の重装砲撃部隊が・・
弾丸 おびただしい銃火 大砲と砲撃 それに不運
我々は砲撃と空爆で 応戦中で
町の方角から砲撃を受けた
大型の砲撃榴弾がある 遠隔操作可能な

ใส่ความเห็น