ความเร็วในการเดินหน้า ก้าวเดิน ภาษาญี่ปุ่น

ペース แปลว่า
(ペース อ่านว่า ぺーす[pe ̄ su])

ความเร็วในการเดินหน้า ก้าวเดิน ภาษาญี่ปุ่น ペース
ช่องว่าง ภาษาญี่ปุ่น スペース
ยานขนส่งอวกาศ ภาษาญี่ปุ่น スペースシャトル

ตัวอย่างประโยค ペース ภาษาญี่ปุ่น

ここは障害者用の 駐車スペースです!
中国代表団が現れた ペースを上げろ
彼は“スペースシャトル初の 女性パイロットだ”
ペースサンダー!
コードレッド エアスペース 1 と 2 は撃墜された

ใส่ความเห็น